Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme

Gelişen çevre ve arıtma teknolojilerinin takibi yapılarak, paket ve betonarme her türlü arıtma tesisinin projelendirilmesi, üretim, inşaat, yardımcı ekipman temini, montajı, işletmeye alınması ve işletilmesi konularında hizmet verilmektedir.

Resim
X