OSB-Fizibilite Raporu

Organize Sanayi Bölgeleri, aynı sektörden üretim firmalarının bir arada oldukları, alt yapı hizmetlerinden daha kolay, ucuz ve etkin yararlanabildikleri, birlikte hareket etmekten kaynaklanan sinerjiyi firmalara sunabilen çeşitli olanaklara sahip üretim ve yerleşim birimleridir. Gelişmiş ülkeler seviyesi içerisinde güçlü bir ekonomi ile yer almanın imalat sektörünün koordineli bir şekilde yürütüldüğü, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu büyük önem arz etmektedir. İhtisas/Karma OSB’ler işsizliği azaltan ve firmaların rekabet gücünü artırdığı için bölgelerin kalkınmasına ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılmasına katkı sağlayan önemli yatırım merkezleridir.

Resim
X