Yapı Ruhsat

Herhangi bir inşaatın yapımına başlanmadan önce alınması gereken birtakım izinlerin olduğundan söz ettik. Bu izinler sözü edilen inşaatın yapımının hukuksal açıdan kanunlara uygun ilerletilip tamamlanacağı yükümlülüğünün alındığının göstergesidir.

Kanun çerçevesinde alınan yükümlülüğün bir göstergesi de diyebileceğimiz yapı ruhsatı olmadan bir yapının inşasına başlamak mümkün değildir. Dolayısıyla 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda verilen yapı ruhsatı, aynı kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlar harici tüm yapılar için zorunluluktur.

Resim
X